Новини

116 проекта продължават по Програмата за ТГС България – Турция

BG_TR

По Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег ИПП България – Турция 2014-2020 г., след проверката за административно съответствие и допустимост на подадените проектни предложения, 116 продължават на следващ етап. Предвижда се този етап – техническа оценка – да стартира през м. юли …

Нов срок за подаване на проекти по Интеррег Гърция – България

ellada-boulgaria-2

  Удължен е срокът за подаване на проекти по втората покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег V-А Гърция – България. Кандидатите могат да изготвят и подават своите проектни апликации до 22 април 2016 г. Официалното …

Втората покана по Интеррег Гърция – България е отворена за кандидатстване

ellada-boulgaria-2

На 14.12.2015 г. бе обявена втората покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество Гърция – България 2014-2020, чиято цел е подобряване на трансграничното сътрудничество между двете държави. Програмата е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие …

Стартира Програмата за трансгранично сътрудничество България-Турция

BG_TR

На 16.11.2015 г. бе обявена първата покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег – ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020, чиято цел е подобряване на трансграничното сътрудничество между двете държави. Програмата е съфинансирана от Инструмента за пред-присъединителна помощ …