Новини

116 проекта продължават по Програмата за ТГС България – Турция 30. 07. 2018

По Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег ИПП…

Нова възможност за заетост на младежи до 29 г. 29. 07. 2018

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. (ОПРЧР)…

Стартира Програмата за трансгранично сътрудничество България-Турция 29. 07. 2018

На 16.11.2015 г. бе обявена първата покана за набиране на проектни…