По-екологичен градски транспорт в пет от големите градове в страната

По-екологичен градски транспорт в пет от големите градове в страната

София, Варна, Бургас, Плевен и Стара Загора ще получат финансиране от Оперативна програма „Околна среда” (ОПОС) за изпълнението на дейности за подобряване на качеството на атмосферния въздух чрез осигуряване на по-екологични превозни средства на градския транспорт. Новата процедура ще позволи на общините на петте големи града в страната да закупят нови тролейбуси, трамваи и автобуси за градския транспорт, които да заменят част от остарелия и неекологичен автопарк. Предвижда се и закупуване на нови метро-влакове от Столична община за  метрополитена.

Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и включва 4 компонента:

  • Компонент 1: Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на автобуси.
  • Компонент 2: Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на метро-влакове.
  • Компонент 3: Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на трамвайни мотриси.
  • Компонент 4: Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на тролейбуси.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ, която ще бъде предоставена е близо 390 млн. лв.

Крайният срок за представяне на проектните предложения по Оперативна програма „Околна среда” (ОПОС) е 15 май 2013 г.