12 млн. евро за „Иновации в зелена индустрия”

Програма, финансирана от норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г.

Започна приема на проектни предложения за „Иновации в зелена индустрия” в рамките на Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство и Норвежки финансов механизъм. Общият размер на средствата за проекти по програмата е 11 678 100 евро, които са разпределени както следва в съответните области за финансиране:

Инвестиции в екологични технологии и процеси, обучение, изследователска и развойна дейност – 9 078 100 евро
Изграждане на капацитет по въпросите на околната среда в държавния, частния и неправителствения сектор – 500 000 евро
Наблюдение от разстояние на околната среда – 2 000 000 евро

Инвестициите в изграждане на слънчеви и вятърните паркове не са включени в допустимите дейности.

Минималният размер на гранта е 200 000 евро, а максималният може да достигне до 1 000 000 евро.

Могат да кандидатстват държавни институции, частни компании, НПО и научноизследователски институти. Задължително е партньорството между поне една организация от България и една от Норвегия.

Крайният срок за кандидатстване за индивидуални проекти е 15.04.2013 год., 12.00 ч. норвежко време.

За укрепване на двустранните отношения между Норвегия и България е създаден и специален фонд, в размер на 100 000 евро, средствата от който са предназначени за намиране на партньори преди или по време на подготовката на проектното предложение. С негова помощ ще се покриват разходи до 10 000 евро, свързани с подготовката на проектно предложение, като предпроектни проучвания, финансови и икономически анализ, подготовка на техническа документация за кандидатстването и до 1 200 евро за пътни разходи.

Крайните срокове за кандидатстване по програма „Иновации в зелена индустрия”, финансирана от Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г. са:

  • за подготовка на проекти до 31.01.2013 год., 12.00 ч. норвежко време;
  • за разходи за пътувания до 15.03.2013 год., 12.00 ч. норвежко време.