Иновации за зелена индустрия

Иновации за зелена индустрия

Обявена е втората покана за проектни предложения по програма „Иновации за зелена индустрия”, която се финансира с помощта на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Това е програма, която е насочена към развитие на бизнеса в България и цели да повиши конкурентоспособността на „зелените” предприятия и индустрии, както и да насърчи екологичните иновации. Програмата е насочена също към намаляване на икономическите и социални несъответствия в Европейската икономическа зона и засилване на двустранната връзка между България и Норвегия.

 Програмата подкрепя проекти, които имат пряко отношение към:

  • Развитие и инвестиции в иновативни екологични технологии;
  • Развитие на „зелени” продукти и услуги;
  • Разработване и въвеждане на зелени технологични процеси (ефикасност на бизнес процесите и разходите);
  • Обучения, свързани със „зелени инвестиции“.

Крайният срок за кандидатстване по програма „Иновации за зелена индустрия” е 9 април 2014 г.