Успешен проект в община Поморие

96,7 млн. лева тръгват към община Поморие

Успешен проект в община Поморие

Експертите от „ПроАктив Тийм” ЕООД подпомогнаха община Поморие в процеса на кандидатстване по Оперативна програма „Околна среда” като предоставиха консултации и изготвиха формуляр за кандидатстване и финансов анализ за проект „Реконструкция и модернизация на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – Поморие и реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа на гр. Поморие”. Проектът, на обща стойност 96,7 млн. лева бе одобрен за финансиране и на 15.11.2012 г. община Поморие подписа договор с Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда”.