Как да спасим парите от ЕС за 2014 г.

Как да спасим парите от ЕС за 2014 г.

Първата година от новия програмен период (2014-2020 г.) през който България ще усвоява безвъзмездна помощ от ЕС вече изтича, а нито една от оперативните програми (ОП) все още не е одобрена от Европейската комисия (ЕК).

Страната ни не е единствената чиито оперативни програми не са одобрени. Поради тази причина, на свое заседание на 31 октомври 2014 г. Работна група „Структурни мерки” към Съвета на ЕС в Брюксел разгледа два възможни сценария за ОП, които няма да бъдат одобрени преди 2015 година:

  • Първи сценарий – за ОП, които няма да бъдат одобрени до края на 2014 година поради липса на време, но са готови за одобрение към 31 декември 2014 година. При този сценарий държавите трябва да изпратят окончателна версия на програмите си с отразени коментарите на ЕК до 17 ноември 2014 година, бюджетът на съответната ОП за 2014 г. може да се прехвърли за 2015 г. като се очаква програмите да бъдат одобрени до края на м. февруари следващата година.
  • Втори сценарий - за ОП, които няма да са готови за одобрение към 31 декември 2014 година. За тези програми, бюджетът за 2014 може да бъде запазен единствено ако се преразпредели за останалите години от програмния период. За целта ЕК трябва да направи предложение за изменение на многогодишната финансова рамка на ЕС и то да бъде одобрено от Съвета и Парламента, което на практика може да се случи до м. май 2015 г. Чак тогава ОП могат да бъдат одобрени.

Към настоящия момент новото правителство на Р България е амбицирано да финализира и внесе всички ОП за одобрение до понеделник – 17 ноември 2014 г. Колко са реалистични обаче тези усилия (предвид факта, че и понастоящем ЕК все още изпраща коментари по последно представените варианти на програмите) и няма ли това да доведе до още по-голямо забавяне в процеса на одобрение? След като бъдат представени преработените версии на ОП, ако ЕК реши че програмите отново не са готови за одобрение, същите ще бъдат върнати за ревизиране за пореден път.

Може би по-полезният и логичен ход е да признаем, че все още не сме готови, да преразпределим безвъзмездната помощ за 2014 г. към останалите години от програмния период и да насочим усилията си в две посоки: 1) към окончателното одобрение на ОП от страна на ЕК в разумни срокове; и 2) към подготовката и обявяването на схеми за финансиране на проекти в началото на следващата година. Само по този начин ще предотвратим риска и 2015 г. да се окаже нулева за България.