Повишаване квалификацията на служителите в администрацията

Повишаване квалификацията на служителите в администрацията

Новостартиралата схема по Приоритет 2 „Управление на човешките ресурси” на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) има за цел подобряването на професионалната компетентност на служителите в администрацията на общинско, областно и централно ниво за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им чрез обучение.

По тази процедура са заделени 7 млн. лева като проектите могат да са на стойност от 20 000 до 90 000 лв. Продължителността им трябва да е до 9 месеца.

Дейностите, за които може да се кандидатства, включват:

  • Обучения, които са включени в каталога за обучения на Института по публична администрация, с изключение на обученията за служебно развитие: Въведение в държавната администрация и Основи на управлението в държавната администрация, както и за разработване на проекти по оперативните програми
  • Компютърно обучение и чуждоезиково обучение
  • Обучения, които не са включени в проекта на Националното сдружение на общините в Р България (НСОРБ)

Всички общински, областни и централни администрации могат да подадат своите проектни предложения по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) до 15.05.2013 г.