Нов срок за подаване на проекти по Интеррег Гърция – България

Нов срок за подаване на проекти по Интеррег Гърция – България

Удължен е срокът за подаване на проекти по втората покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег V-А Гърция – България.

Кандидатите могат да изготвят и подават своите проектни апликации до 22 април 2016 г.

Официалното решение на Управляващия орган на Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег V-А Гърция – България може да намерите тук.