Обучение за наблюдение и контрол върху местните политики в община Девин

Обучение за наблюдение и контрол върху местните политики в община Девин

В рамките на проект, финансиран от ОП „Административен капацитет“ (ОПАК), на 13 и 14 март 2014 г. в община Девин се проведоха два еднодневни обучителни модула на тема „Правила и методики за мониторинг и контрол на изпълнението на местни политики“.

В обученията участваха 25 човека от общинската администрация и представители на социално-икономическите партньори на местно ниво. Основната цел на обучителните модули бе да запознаят участниците как ефективно да прилагат методите за наблюдение и контрол над политиките за местно развитие, разработвани и прилагани от общинска администрация Девин.

Обучението по мониторинг и контрол, което се реализира с помощта на екипа на ПроАктив Тийм е част от изпълнението на проект „Ефективна координация и мониторинг при разработване и провеждане на политики за местно развитие в Община Девин“.

По проекта, финансиран от ОП „Административен капацитет“ (ОПАК) се предвижда още изготвяне на Общински план за развитие и Стратегия за устойчиво развитие на туризма в община Девин за периода 2014 – 2020 г.