Община Девин подписва договор по ОПРР за 460 хил. лв.

Лого на Оперативна програма Регионално развитие

Община Девин ще подпише договор по Оперативна програма „Регионално развитие” (ОПРР) за подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите на стойност 460 хил. лв.

Одобреният проект „Богатствата на Западни Родопи” е изготвен с помощта на експертите от ПроАктив Тийм ЕООД. Партньори на община Девин са общините Доспат, Брацигово и Борино, а дейностите ще се реализират в рамките на 24 месеца.

Проектът е насочен към популяризиране на регион „Западни Родопи” като атрактивна и конкурентоспособна туристическа дестинация.

По него ще бъдат създадени общо 16 туристически пакета за екотуризъм, селски туризъм, приключенски/спортен/планински туризъм, здравен туризъм (СПА, балнеология, климатолечение), културен туризъм, лов и риболов.

Финансирането ще осигури издаването на:

  • туристически каталог на български, руски и английски език
  • туристически карти на основните маршрути
  • кратки промоционални клипове
  • мултимедиен рекламен продукт и др.

Чрез финансовата подкрепа от Оперативна програма „Регионално развитие” (ОПРР) е предвидено и участие на общините – партньори в национални и международни туристически борси и изложения, с което да се популяризира региона като атрактивна туристическа дестинация.