Община Созопол с нов Общински план за развитие за периода 2014-2020 г.

Община Созопол с нов Общински план за развитие за периода 2014-2020 г.

Община Созопол започна подготовката на Общинския план за развитие за новия програмен период в изпълнение на проект, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет“  (ОПАК).

Проектът има за цел въвеждане на механизми за мониторинг и контрол при изпълнението на общинските политики в община Созопол, което да гарантира засилване на прозрачността и възможностите за публичното участие на местната общност при разработването, изпълнението, контрола и оценката на стратегически общински документи.

Освен разработване на Общински план за развитие за следващия програмен период, дейностите по проекта включват и разработване на правила и механизми за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политики в община Созопол, провеждане на изследвания и проучвания, разработване на Концепция за пространствено развитие и кръгла маса за дискутиране на въпросите на местното развитие с обществеността.

На кръгла маса ще бъдат поканени представители на всички заинтересованите страни – общинска администрация, Общински съвет в община Созопол, гражданите, бизнеса и граждански организации.

Проектът, осъществяван с финансова подкрепа от Оперативна програма „Административен капацитет“  (ОПАК) ще бъде реализиран в следващите 9 месеца с помощта на експертите от „ПроАктив Тийм“ ЕООД.