ОПАК стартира още три нови процедури

ОПАК стартира още три нови процедури

Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) стартира три нови процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от ЕС.

  • По първата процедура могат да кандидатстват областните и централни администрации. Тя е насочена към повишаване на квалификацията и професионализма на служителите от централната и областните администрации чрез целенасочени обучения и е с краен срок 18.11.2013 г. Общият размер на отпуснатите  средства е 2 млн. лв., а минималният и максималният размер на безвъзмездната финансова помощ, за която може да се кандидатства е съответно 20 000 лв. и 90 000 лв.
  • Втората процедура е за Прокуратурата на Република България, а целта й е усъвършенстване на Единната информационна система за противодействие на престъпността. Общият бюджет по процедурата е 2 млн. лв.
  • Третата процедура на стойност 10 млн. лв. е насочена към централните власти за подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, в т.ч. чрез развитие на електронното управление. Минималната стойност на проектите, с които могат да кандидатстват централните администрации е 50 000 лв., а максималният – 350 000 лв. (за проекти за въвеждане и сертифициране на СУК) и 800 000 лв. (за разработване и внедряване на електронни административни услуги).

След договаряне на средствата по тези три процедури, общият размер на договорената безвъзмездна помощ по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) ще надхвърли 90%.