Популяризиране на проект „Богатствата на Западни Родопи“

Популяризиране на проект „Богатствата на Западни Родопи“

Обединение „Западни Родопи”, с водещ партньор „ПроАктив Тийм” ЕООД е избрано за изпълнител на дейностите за промотиране на регионален туристически продукт в рамките на проект „Богатствaтa на Западни Родопи”, който се съ-финансира от Оперативна програма „Регионално развитие” (ОПРР).

Това е една от основните дейности по проекта и по същество представлява микс от маркетингови мерки за успешното позициониране на общия регионален туристически продукт за регион Западни Родопи, който обхваща общините Девин, Борино, Доспат и Брацигово.

Работата на консултантския екип на обединението включва:

  • Изготвяне на Рекламна стратегия;
  • Създаване на мултимедиен продукт;
  • Изработване на кратки промоционални клипове;
  • Дизайн и отпечатване на рекламни материали.

Проектът „Богатствата на Западни Родопи”, на обща стойност 460 хил. лв. следва да приключи през първата половина на 2015 г. съгласно Договора за безвъзмездна помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” (ОПРР).