Работни срещи в Созопол и Девин

Работни срещи в Созопол и Девин

В изпълнение на текущи проекти по ОП „Административен капацитет“ (ОПАК), в периода 24 март – 4 април 2014 г. екипът на ПроАктив Тийм проведе две работни срещи с експерти от общинските администрации в Созопол и Девин.

Първата работна среща се проведе в рамките на проект „Ефективна координация и мониторинг при разработване и провеждане на политики за местно развитие в община Девин” като целта бе обсъждане на SWOT анализ за целите на изготвяне на Общински план за развитие и Стратегия за устойчиво развитие на туризма в община Девин за периода 2014 – 2020 г.

Целта на втората работна среща с участието на заинтересовани страни от община Созопол бе разясняване на процедурите за мониторинг и контрол при изпълнението на местни политики в общината. Това събитие бе организирано в изпълнението на проект „Разработване на Общински план за развитие на Община Созопол 2014 – 2020 г.”

Предвижда се и двата проекта, финансирани чрез ОП „Административен капацитет“ (ОПАК) да приключат през втората половина на настоящата година, а в резултат общините Девин и Созопол да приемат стратегическите си документи за развитие през новия програмен период.