Нови стратегически документи за Община Девин

Нови стратегически документи за Община Девин

Нови стратегически документи ще бъдат разработени за Община Девин за новия програмен период с безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК).

В рамките на проект „Ефективна координация и мониторинг при разработване и провеждане на политики за местно развитие в Община Девин“, с консултантката помощ на експертите от ПроАктив Тийм ще бъдат изпълни следните дейности:

  • Анализ на прилаганите към момента правила и механизми за мониторинг и контрол върху изпълнението на политики на общинско ниво и разработване на методика за мониторинг и контрол;
  • Обучение по прилагане на методики за мониторинг и контрол;
  • Проучване и анализ за целите на разработване на стратегически документи;
  • Разработване на Общински план за развитие и Стратегия за устойчиво развитие на туризма за периода 2014 – 2020 г.;
  • Кръгла маса за обсъждане на стратегическите документи.

Реализирането на дейностите по проекта ще доведе до:

  • Активно участие на структури на гражданското общество в разработването и провеждането на местните политики и контрол върху дейността на местната власт;
  • Партньорство с гражданите при разработването на политики, насочени към потребностите на хората и бизнеса;
  • Устойчиво развитие на общината.

Работата по проекта, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК), следва да приключи до края на м. юли 2014 г.