Проекти – добри практики

Проведени специализирани обучения

TrainingsПроАктив Тийм организира и провежда различни специализирани обучения за общини, НПО и бизнес организации...

Разработени стратегически документи

Strategic_docsНашият екип е разработил различни стратегически документи за общини ...

Проекти по Програма за развитие на селските райони

Програма за развитие на селските райони, логоС наша помощ са изготвени и финансирани проекти по Програмата за развитие на селските райони...

Проекти по Оперативна програма „Административен капацитет“

Оперативна програма „Административен капацитет”, логоНашият екип участва в реализацията на различни проекти по ОП

Проекти по Оперативна програма „Регионално развитие“

Logo_OPRRПроАктив Тийм работи и по проекти, съ-финансирани от ОП

Проекти по Оперативна програма „Околна среда“

OPE_logo_1.jpgНашите експерти участват в подготовката и изпълнението на проекти по ОП