Един успешно реализиран проект по ОПОС

Един успешно реализиран проект по ОПОС

На 19 септември 2015 г. бе официално открита Пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ) на Созопол, изградена в рамките на проект „Интегриран проект за водния цикъл на Созопол – І Етап“, съфинансиран от Кохезионния фонд на ЕС чрез Оперативна програма „Околна среда“ 2007-2013 г. (ОПОС).

Официални гости на събитието бяха премиерът Бойко Борисов, министърът на околната среда и водите Ивелина Василева, евродепутатът Мария Габриел, бургаски депутати, кметовете на Бургас, Приморско и Малко Търново, представители на общинската администрация в Созопол и общински съветници, представители на държавни институции и ведомства.

В рамките на Интегрирания проект за водния цикъл на Созопол  бяха изградени още канални помпени станции (КПС) “Хармани” и “Пристанище”, колектори “Крайбрежен” и “Провлака”, напорни тръбопроводи, дълбокоморско заустване, ВиК мрежите на кв. Мисаря и кв. Провлака в Созопол, три броя КПС и колектори и ВиК мрежа в гр. Черноморец.

Общият финансов ресурс, осигурен чрез Оперативна програма „Околна среда“ 2007-2013 г. (ОПОС) за проект „Интегриран проект за водния цикъл на Созопол – І Етап“ е на стойност 75 млн. лв.