Новини

116 проекта продължават по Програмата за ТГС България – Турция 30. 07. 2018

По Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег ИПП…

Нова възможност за заетост на младежи до 29 г. 29. 07. 2018

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. (ОПРЧР)…

Стартира Програмата за трансгранично сътрудничество България-Турция 29. 07. 2018

На 16.11.2015 г. бе обявена първата покана за набиране на проектни…

Първа покана по Интеррег България – Сърбия 2014-2020 29. 07. 2018

На 17.08.2015 г. бе обявена първата покана за набиране на проектни…

Нов срок за подаване на проекти по Интеррег Гърция – България 29. 07. 2018

Удължен е срокът за подаване на проекти по втората покана за набиране на …

По-екологичен градски транспорт в пет от големите градове в страната 29. 07. 2018

София, Варна, Бургас, Плевен и Стара Загора ще получат финансиране от…

Прием по мерки 114 и 122 от ПРСР 29. 07. 2018

От 29 април стартира приемът на заявления по Мярка 114 „…

Развитие на електронното управление 28. 07. 2018

3 милиона лева се отпускат по Оперативна програма „Административен…

Очаква се прием на заявления за подпомагане по 15 мерки по ПРСР за 2013 г. 28. 07. 2018

Индикативният график за прием на заявления за подпомагане по Програма за…

Община Созопол стартира проект за 75 млн. лева по ОПОС 28. 07. 2018

Община Созопол стартира изпълнението на Интегриран воден проект на…

Повишаване квалификацията на служителите в администрацията 28. 07. 2018

Новостартиралата схема по Приоритет 2 „Управление на човешките ресурси” на…

Над 7 млн. лв за градско възстановяване и развитие в 31 града 28. 07. 2018

Общините на 31 от по-малките градове в България могат да кандидатстват по…

Община Девин ще развива регионален туристически продукт 28. 07. 2018

На 22.02.2013 г. Община Девин подписа договор по Оперативна програма „…

Девин 28. 07. 2018

Община Девин ще подпише договор по Оперативна програма „Регионално…

Финансиране за организиран транспорт до и от работното място 28. 07. 2018

Нова схема по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, от…

Общините могат да кандидатстват за техническа помощ по ОП „Регионално развитие” 28. 07. 2018

МРРБ откри нова схема „В подкрепа за следващия програмен период“, насочена…

Внедряване на иновации в предприятията 28. 07. 2018

Отворена е нова схема „Внедряване на иновации в предприятията“, която се…

Фокус групи в Кресна, Сандански и Струмяни 28. 07. 2018

В изпълнение на проект „Повишаване ефективността на управление в общините…

Грижа за деца в риск 28. 07. 2018

Стартира нова схема по Финансовия механизъм на Европейското икономическо…

МСП отново ще могат да се модернизират 28. 07. 2018

Скоро предстои ново отваряне на схемата за технологична модернизация на…

Обществено обсъждане на Функционални анализи 28. 07. 2018

На 22.08.2013 г. ще се проведе общественото обсъждане на Функционалните…

По-добро управление в община Банско 28. 07. 2018

Експертният екип на „ПроАктив Тийм“ ЕООД стартира своята работа по проект…

Популяризиране на проект „Богатствата на Западни Родопи“ 28. 07. 2018

Обединение „Западни Родопи”, с водещ партньор „ПроАктив Тийм” ЕООД е…

ОПАК стартира още три нови процедури 28. 07. 2018

Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) стартира три нови…

Дългоочакваната схема за Технологична модернизация в МСП вече е отворена 28. 07. 2018

Малките и средни предприятия отново ще имат възможност до края на годината…

ИПГВР за още 15 общини 28. 07. 2018

Още 15 общини ще получат финансиране за разработване на Интегрирани…

Община Созопол стартира нов проект по ОПАК 28. 07. 2018

Община Созопол ще изпълнява нов проект, финансиран чрез безвъзмездна…

Нови стратегически документи за Община Девин 28. 07. 2018

Нови стратегически документи ще бъдат разработени за Община Девин за новия…

Иновации за зелена индустрия 28. 07. 2018

Обявена е втората покана за проектни предложения по програма „Иновации за…

Програмиране на регионалното развитие – проблеми и предизвикателства 28. 07. 2018

В момента, наред с продължаващите преговори на българското правителство с…

Община Созопол с нов Общински план за развитие за периода 2014-2020 г. 28. 07. 2018

Община Созопол започна подготовката на Общинския план за развитие за новия…

Обучение за наблюдение и контрол върху местните политики в община Девин 28. 07. 2018

В рамките на проект, финансиран от ОП „Административен…

Работни срещи в Созопол и Девин 28. 07. 2018

В изпълнение на текущи проекти по ОП „Административен капацитет“ (…

Успешно изпълнен проект на община Банско по ОПАК 28. 07. 2018

Община Банско приключи успешно реализирането на проект „По-добро управление в община Банско“,…

Предстои първа копка на ВиК мрежа в Созопол 28. 07. 2018

На 29 май от 11:30 ч. ще бъде извършена първа копка на обект „Строителство…

Регионален туристически продукт Западни Родопи 28. 07. 2018

Стартира официалният интернет-сайт на Регионален туристически продукт „…

Обществено обсъждане на ОПР на община Созопол 28. 07. 2018

 На 30 юли 2014 г. ще се проведе обществено обсъждане на…

Споразумението за партньорство на Р България с Европейската комисия 28. 07. 2018

Споразумението за партньорство представлява национален стратегически…

Разпределение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. 28. 07. 2018

След като Споразумението за партньорство между Европейска комисия и…

28. 07. 2018 0 By floyd

Какво предвижда Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020?

Оценка на изпълнението на Регионалния план за развитие на ЮИР 2007-2013 г. 28. 07. 2018

Стартира последваща оценка на изпълнението на Регионалния план за развитие…

Как да спасим парите от ЕС за 2014 г. 28. 07. 2018

Първата година от новия програмен период (2014-2020 г.) през…

Предстоящи процедури по ОПРР 28. 07. 2018

В началото на новия програмен период 2014-2020 г. всички Управляващи…

Проекти на гражданското общество 28. 07. 2018

Проекти на гражданското общество ще бъдат финансирани по програма „Европа…

Възможности за финансиране от ОПРЧР 28. 07. 2018

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) е една от…

Нови две оперативни програми одобрени от ЕК 28. 07. 2018

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (…

Стартира Interreg Румъния – България 28. 07. 2018

На 26 март 2015 г. стартира програмата за транс-гранично сътрудничество …

Провеждане на обучения на служителите от МОСВ 28. 07. 2018

В рамките на проект, финансиран по Оперативна програма „…

Ново работно място 28. 07. 2018

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020″ (ОПРЧР)…

Един успешно реализиран проект по ОПОС 28. 07. 2018

На 19 септември 2015 г. бе официално открита Пречиствателната станция за…

ОПАК отвори нова схема за общините на стойност 4 млн. лв. 28. 07. 2018

Оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК) отново ще финансира…

Успешен проект в община Поморие 28. 07. 2018

Експертите от „ПроАктив Тийм” ЕООД подпомогнаха община Поморие в процеса…

Повишаване ефективността на общините Кресна, Сандански и Струмяни 27. 07. 2018

Консултантският екип на Обединение „ПроАктив Адвайзърс“ ДЗЗД, в което…