Проекти по Програма за развитие на селските райони

Реконструкция, рехабилитация и изграждане на улици и тротоари от уличната мрежа на населените места в община Чепеларе

Експертите от „ПроАктив Тийм” ЕООД оказаха техническа помощ на община Чепеларе в процеса на изпълнение и отчитане на проект „Реконструкция, рехабилитация и изграждане на улици и тротоари от уличната мрежа на населените места в община Чепеларе” по мярка 322 от ПРСР. Проектът, на обща стойност 1,5 млн. лв., бе изпълнен успешно и приключи през 2011 г.


Изграждане на апартаментен хотел в гр. Чепеларе с цел развиване на интегриран селски туризъм

Експертите от „ПроАктив Тийм” ЕООД предоставиха консултации и изготвиха проектно предложение, с което „Вива Трейт” ЕООД кандидатства за финансиране по мярка 311 на Програмата за развитие на селските райони. Проектът на обща стойност 596 хил. лв. бе одобрен за финансиране и през 2011 г. „Вива Трейт” ЕООД подписа договор с ДФ „Земеделие”.