Стартира Програмата за трансгранично сътрудничество България-Турция

Стартира Програмата за трансгранично сътрудничество България-Турция

На 16.11.2015 г. бе обявена първата покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег – ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020, чиято цел е подобряване на трансграничното сътрудничество между двете държави. Програмата е съфинансирана от Инструмента за пред-присъединителна помощ (ИПП) II на Европейския съюз.

Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ, която ще бъде предоставена по Първата покана за набиране на проектни предложения е 11 028 255 евро.

С проекти по двете приоритетни оси на програмата – ПО 1 Околна среда и ПО 2 Устойчив туризъм, могат да кандидатстват публични местни, държавни и регионални власти,  администрацията на защитени територии, университети и научни институти, туристически сдружения и организации, сдружения на бизнеса и др.

Дейностите по проектите могат да включват инвестиционни „твърди” и неинвестиционни „меки” мерки, които трябва да се изпълняват съвместно от българските и турските партньори.

Пакетът с документи за кандидатстване по първата покана на Програмата Интеррег – ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020 може да намерите тук