Разработени стратегически документи

Общински планове за развитие

  • Общински план за развитие на община Гурково за периода 2007 – 2013 г.
  • Общински план за развитие на община Чепеларе за периода 2007 – 2013 г.
  • Общински план за развитие на община Девин за периода 2014 – 2020 г.
  • Общински план за развитие на община Созопол за периода 2014 – 2020 г.

Общински програми за развитие на туризма

  • Програма за устойчиво развитие на туризма в община Чепеларе за периода 2011 – 2015 г.
  • Програма за устойчиво развитие на туризма в община Девин за периода 2014 – 2020 г.

Концепции за пространствено развитие

  • Концепция за пространствено развитие на община Созопол за периода 2014 – 2020 г.

Оценки на стратегически документи

  • Последваща оценка на Регионалния план за развитие на Югоизточен район за периода 2007 – 2013 г.