Варна

По-екологичен градски транспорт в пет от големите градове в страната

София, Варна, Бургас, Плевен и Стара Загора ще получат финансиране от Оперативна програма „Околна среда” (ОПОС) за изпълнението на дейности за подобряване на качеството на атмосфер