Девин

Община Девин подписва договор по ОПРР за 460 хил. лв.

Община Девин ще подпише договор по Оперативна програма „Регионално развитие” (ОПРР) за подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите на с

Нови стратегически документи за Община Девин

Нови стратегически документи ще бъдат разработени за Община Девин за новия програмен период с безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК).