Регионално развитие

Над 7 млн. лв за градско възстановяване и развитие в 31 града

Общините на 31 от по-малките градове в България могат да кандидатстват по схема „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие ІІ” (ИПГВР), финансирана в рам

Повишаване ефективността на общините Кресна, Сандански и Струмяни

Консултантският екип на Обединение „ПроАктив Адвайзърс“ ДЗЗД, в което участват „ПроАктив Тийм” ЕООД – водещ партньор и „Интеладвайзърс” ЕООД, стартира своята работа по проект, фина