Оперативна програма „Административен капацитет”

Нови стратегически документи за Община Девин

Нови стратегически документи ще бъдат разработени за Община Девин за новия програмен период с безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК).

Община Созопол с нов Общински план за развитие за периода 2014-2020 г.

Община Созопол започна подготовката на Общинския план за развитие за новия програмен период в изпълнение на проект, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет“  (ОП

Успешно изпълнен проект на община Банско по ОПАК

Община Банско приключи успешно реализирането на проект „По-добро управление в община Банско“, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК).