Банско

Успешно изпълнен проект на община Банско по ОПАК

Община Банско приключи успешно реализирането на проект „По-добро управление в община Банско“, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК).