Административни услуги

Нови стратегически документи за Община Девин

Нови стратегически документи ще бъдат разработени за Община Девин за новия програмен период с безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК).

Повишаване ефективността на общините Кресна, Сандански и Струмяни

Консултантският екип на Обединение „ПроАктив Адвайзърс“ ДЗЗД, в което участват „ПроАктив Тийм” ЕООД – водещ партньор и „Интеладвайзърс” ЕООД, стартира своята работа по проект, фина