Повишаване ефективността на общините Кресна, Сандански и Струмяни

Повишаване ефективността на общините Кресна, Сандански и Струмяни

Консултантският екип на Обединение „ПроАктив Адвайзърс“ ДЗЗД, в което участват „ПроАктив Тийм” ЕООД – водещ партньор и „Интеладвайзърс” ЕООД, стартира своята работа по проект, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК).

Проектът на обща стойност над 150 хил. лв. има за цел повишаване ефективността на управление на общините Кресна, Сандански и Струмяни чрез изготвяне на Функционален анализ и разработване на Стратегии за организационно развитие.

Изпълнението на дейностите ще оптимизира структурата на трите общински администрации за постигане на по-голяма ефективност и ефикасност и ще въведе Стратегии за бъдещото им организационно развитие с цел повишаване качеството на предоставяните услуги на местната общност.

 Очакваните резултати от проекта са:

  • По-ефективна организационна структура на общинската администрация в трите общини
  • Въведени инструменти за по-ефективно местно самоуправление
  • По-качествени административни услуги в общините Кресна, Сандански и Струмяни

Проект „Повишаване ефективността на управление в общините Кресна, Сандански и Струмяни”, финансиран от ОПАК, се очаква да приключи в началото на 2014 г.