Инвестиции

Дългоочакваната схема за „Технологична модернизация в МСП” вече е отворена

Малките и средни предприятия отново ще имат възможност до края на годината да модернизират своите производства чрез новата схема, която стартира по Оперативна програма „Конку