Кресна

Повишаване ефективността на общините Кресна, Сандански и Струмяни

Консултантският екип на Обединение „ПроАктив Адвайзърс“ ДЗЗД, в което участват „ПроАктив Тийм” ЕООД – водещ партньор и „Интеладвайзърс” ЕООД, стартира своята работа по проект, фина