НПО

Очаква се прием на заявления за подпомагане по 15 мерки по ПРСР за 2013 г.

Индикативният график за прием на заявления за подпомагане по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. (ПРСР) за календарната 2013 година вече е готов.