Община Девин подписва договор по ОПРР за 460 хил. лв.

Девин

Община Девин ще подпише договор по Оперативна програма „Регионално развитие” (ОПРР) за подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите на стойност 460 хил. лв.

Одобреният проект „Богатствата на Западни Родопи” е изготвен с помощта на експертите от ПроАктив Тийм ЕООД. Партньори на община Девин са общините Доспат, Брацигово и Борино, а дейностите ще се реализират в рамките на 24 месеца.

Проектът е насочен към популяризиране на регион „Западни Родопи” като атрактивна и конкурентоспособна туристическа дестинация.

По него ще бъдат създадени общо 16 туристически пакета за екотуризъм, селски туризъм, приключенски/спортен/планински туризъм, здравен туризъм (СПА, балнеология, климатолечение), културен туризъм, лов и риболов.

Финансирането ще осигури издаването на:

  • туристически каталог на български, руски и английски език
  • туристически карти на основните маршрути
  • кратки промоционални клипове
  • мултимедиен рекламен продукт и др.

Чрез финансовата подкрепа от Оперативна програма „Регионално развитие” (ОПРР) е предвидено и участие на общините – партньори в национални и международни туристически борси и изложения, с което да се популяризира региона като атрактивна туристическа дестинация.