Община Девин ще развива регионален туристически продукт

Община Девин ще развива регионален туристически продукт

На 22.02.2013 г. Община Девин подписа договор по Оперативна програма „Регионално развитие” (ОПРР). Проектът, изготвен с помощта на  експертите от ПроАктив Тийм ЕООД предвижда дейности за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите на стойност 460 хил. лв.

Партньори на община Девин по проект „Богатствата на Западни Родопи” са общините Доспат, Брацигово и Борино, а дейностите ще се реализират през следващите 2 години и са насочени към популяризиране на регион „Западни Родопи” като атрактивна и конкурентоспособна туристическа дестинация.

Предвижда се създаване и промотиране на общо 16 туристически пакета за екотуризъм, селски туризъм, приключенски/спортен/планински туризъм, здравен туризъм (СПА, балнеология, климатолечение), културен туризъм, лов и риболов.

Финансирането ще осигури:

  • Издаване на туристически каталог на български, руски и английски език
  • Отпечатване на туристически карти на основните маршрути
  • Заснемане на кратки промоционални клипове
  • Изготвяне на мултимедиен рекламен продукт и др.

Чрез финансовата подкрепа от Оперативна програма „Регионално развитие” (ОПРР) е предвидено и участие на общините – партньори в национални и международни туристически борси и изложения, с което да се популяризира региона като атрактивна туристическа дестинация.