Оперативна програма „Регионално развитие“

Популяризиране на проект „Богатствата на Западни Родопи“

Обединение „Западни Родопи”, с водещ партньор „ПроАктив Тийм” ЕООД е избрано за изпълнител на дейностите за промотиране на регионален туристически продукт в рамките на проект „Богатствaтa

Община Созопол с нов Общински план за развитие за периода 2014-2020 г.

Община Созопол започна подготовката на Общинския план за развитие за новия програмен период в изпълнение на проект, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет“  (ОП

Оценка на изпълнението на Регионалния план за развитие на ЮИР 2007-2013 г.

Стартира последваща оценка на изпълнението на Регионалния план за развитие на Югоизточен район (ЮИР) за периода 2007-2013 г. Оценката ще бъде извършена с помощта на екипа