Созопол

Община Созопол с нов Общински план за развитие за периода 2014-2020 г.

Община Созопол започна подготовката на Общинския план за развитие за новия програмен период в изпълнение на проект, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет“  (ОП