Трета покана за набиране на проекти предложения по програма за транснационално сътрудничество Интеррег Дунав 2014-2020

Третата покана за проектни предложения по програмата за транснационално сътрудничество Интеррег Дунав 2014-2020 е отворена до 14 ч. на 8 март 2019 г.

В рамките на това повикване за проектни предложения, потенциалните кандидати могат да разработят своите идеи по една от следните специфични цели на програмата:

  • 2.2 - Насърчаване на устойчивото използване на природното и културното наследство и ресурси
  • 2.3 - Насърчаване на възстановяването и управлението на екологичните коридори
  • 2.4 - Подобряване на готовността за управление на риска за околната среда
  • 3.2 - Подобряване на енергийната сигурност и енергийната ефективност
  • 4.1 - Подобряване на институционалния капацитет за справяне с основните обществени предизвикателства

Наличният бюджет по тази покана е приблизително 60 млн. евро.

Допустими са партньорства с участието на:

  • Държавни органи / органи, управлявани от публичното право, включително ЕГТС
  • Международни организации
  • Частни организации

Повече информация може да намерите на официалния сайт на програмата - http://www.interreg-danube.eu