Добре дошли!

Тук се изгражда официалният сайт на фирма „ПроАктив Тийм“ ЕООД.

Ние предоставяме консултантски услуги по подготовка и управление на проекти, финансирани от европейски програми. Нашият екип се състои от високо квалифицирани експерти по всички етапи на  управление  на проектния цикъл – програмиране, разработване, оценка, договаряне, управление и мониторинг, оценка на изпълнението.

С какво можем да Ви бъдем полезни:

Консултации в сферата на подготовката и управлението на проекти, финансирани от европейски фондове или други донори, включително:

  • идентифициране на нуждите;
  • изготвяне на пълна документация за кандидатсване, съгласно изискванията на финансиращата институция;
  • изготвяне на финансови и икономически анализ и анализ на чувствителността и риска;
  • подготовка и консултации в процеса на договаряне;
  • техническа помощ по време на изпълнение на проектите;
  • оценка на изпълнението.

Разработване на политики, стратегии, планове и инвестиционни проекти;

Специализирано обучение за общини, фирми, НПО и други организации в сферата на проектното финансиране и управление, публично-частно партньорство и други.

Очаквайте скоро .. Структурни фондове – актуална информация.


За контакт:

тел. +359    2 48 33 560
        +359  88 40 74 995

e-mail: office@proactive-team.com