Стартира Interreg Румъния – България

Стартира Interreg Румъния – България

На 26 март 2015 г. стартира програмата за транс-гранично сътрудничество Interreg Румъния – България, която ще се осъществява с финансова подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) в общ размер на 215 745 513 евро.

Interreg Румъния – България ще финансира проекти на национални, регионални и местни публични власти и институции, както и на неправителствени организации (вкл. университети и изследователски организации) по следните приоритетни оси (ПО):

  • ПО 1 „Добре свързан регион“
  • ПО 2 „Зелен регион“
  • ПО 3 „Безопасен регион“
  • ПО 4 „Квалифициран и приобщаващ регион“
  • ПО 5 „Ефикасен регион“

Дейностите по проектите могат включват неструктурни „меки“ мерки или инфраструктурни „твърди“ мерки, които следва да се изпълняват съвместно от български и румънски партньори.

Програмата за транс-гранично сътрудничество Interreg Румъния – България бе одобрена от Европейската комисия през м. февруари тази година, а на официалната интернет-страница вече е публикуван и проект на образец на заявление за безвъзмездна финансова помощ (БФП).