Проекти по Оперативна програма „Околна среда“

Интегриран проект за водния цикъл на Созопол – І етап

Обединение „Созопол – АКВА Консултинг“, в което участват „ПроАктив Тийм“ ЕООД – водещ партньор, „Интеладвайзърс“ ЕООД и „ВАГ“ ООД предоставя външна консултантска помощ на община Созопол при изпълнението на Интегрирания воден проект на стойност над 75 млн. лв., съ-финансиран от ОП „Околна среда“.

Реконструкция и модернизация на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – Поморие и реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежата на гр. Поморие

Експертите от „ПроАктив Тийм” ЕООД подпомогнаха община Поморие в процеса на кандидатстване по ОП „Околна среда” като предоставиха консултации и изготвиха формуляр за кандидатстване и финансов анализ за проект „Реконструкция и модернизация на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – Поморие и реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежата на гр. Поморие”. Проектът, на обща стойност 96,7 млн. лева бе одобрен за финансиране и на 15.11.2012 г. община Поморие подписа договор с Управляващия орган на ОПОС.

Подобряване екологичното състояние на Община Бяла чрез изграждане и реконструкция на инженерна ВиК инфраструктура на град Бяла, ЗВКО „Чайка” и местност „Глико”

Експертите от „ПроАктив Тийм” ЕООД подпомогнаха община Бяла (Варна) в процеса на кандидатстване по ОП „Околна среда” като предоставиха консултации и изготвихафинансов анализ за проект „Подобряване екологичното състояние на Община Бяла чрез изграждане и реконструкция на инженерна ВиК инфраструктура на град Бяла, ЗВКО „Чайка” и местност „Глико”. Проектът на обща стойност 13,2 млн. лева бе одобрен за финансиране и в средата на 2012 г. община Бяла (Варна) подписа договор с Управляващия орган на ОПОС.

ПроАктив Тийм е член на БАКЕП

ПроАктив Тийм е пълноправен член на Българската Асоциация на Консултантите по Европейски Програми (БАКЕП). Това означава, че работим за пълноценното и ефективно усвояване на средствата от ЕС и постигането на устойчиво развитие.

Последвайте ни в социалните мрежи