Проекти по оперативна програма „Регионално развитие“

Богатствата на Западни Родопи

„ПроАктив Тийм“ ЕООД, водещ партньор в Обединение „Западни Родопи“ изпълни дейности по промотиране на регионален туристически продукт, създаден в рамките на проект „Богатствата на Западни Родопи“. Проектът на стойност над 460 хил. лв. се реализира от общините-партньори Девин, Доспат, Борино и Брацигово с безвъзмездната финансова помощ от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г.

Разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Бургас

Като част от Обединение „Устойчиво развитие за Бургас”, „ПроАктив Тийм” ЕООД взе участие в разработването на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Бургас. Интегрираният план за градско възстановяване и развитие на гр. Бургас е основен документ в съответствие с който ще се отпуска безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в растеж“ за периода 2014 – 2020 г.

ПроАктив Тийм е член на БАКЕП

ПроАктив Тийм е пълноправен член на Българската Асоциация на Консултантите по Европейски Програми (БАКЕП). Това означава, че работим за пълноценното и ефективно усвояване на средствата от ЕС и постигането на устойчиво развитие.

Последвайте ни в социалните мрежи