Разработени стратегически документи

Общински планове за развитие

Общински план за развитие на община Гурково за периода 2007 – 2013 г.
Общински план за развитие на община Чепеларе за периода 2007 – 2013 г.
Общински план за развитие на община Девин за периода 2014 – 2020 г.
Общински план за развитие на община Созопол за периода 2014 – 2020 г.

Общински програми за развитие на туризма

Програма за устойчиво развитие на туризма в община Чепеларе за периода 2011 – 2015 г.
Програма за устойчиво развитие на туризма в община Девин за периода 2014 – 2020 г.

Концепции за пространствено развитие

Концепция за пространствено развитие на община Созопол за периода 2014 – 2020 г.

Оценки на стратегически документи

Последваща оценка на Регионалния план за развитие на Югоизточен район за периода 2007 – 2013 г.

ПроАктив Тийм е член на БАКЕП

ПроАктив Тийм е пълноправен член на Българската Асоциация на Консултантите по Европейски Програми (БАКЕП). Това означава, че работим за пълноценното и ефективно усвояване на средствата от ЕС и постигането на устойчиво развитие.

Последвайте ни в социалните мрежи