Изготвяне на финансови анализи

„ПроАктив Тийм” ЕООД разполага с висококвалифицирани експерти в сферата на изготвянето на анализи „Разходи – ползи” за инвестиционни проекти, съ-финансирани от различни европейски програми, включително Оперативна програма „Околна среда” и Оперативна програма „Регионално развитие”. За целите на Вашия проект, нашите експерти:

  • Ще съберат цялата необходима информация за подготовката на финансов анализ с анализ на риска
  • Ще изготвят анализ „Разходи – ползи” в съответствие с правилата на програмата за безвъзмездно финансиране
  • Ще оценят рентабилността на Вашата инвестиция
  • Ще Ви предложат подходяща схема на финансиране
  • Ще направят оценка и ще идентифицират мерки за управление на риска

ПроАктив Тийм е член на БАКЕП

ПроАктив Тийм е пълноправен член на Българската Асоциация на Консултантите по Европейски Програми (БАКЕП). Това означава, че работим за пълноценното и ефективно усвояване на средствата от ЕС и постигането на устойчиво развитие.

Последвайте ни в социалните мрежи