Консултации по подготовка и управление

„ПроАктив Тийм“ ЕООД предоставя консултации по подготовка и управление на европейски проекти и работи успешно, както с клиенти от държавната и общинска администрация, така и с фирми, НПО и други организации. Ние разполагаме с богата мрежа от партньори и експерти, които могат да Ви предоставят своя експертен съвет при подготовката и управление на проекти по европейски програми за околна среда, конкурентоспособност, регионално развитие, развитие на селските райони, административен капацитет, човешки ресурси и др.

Експертите от „ПроАктив Тийм“ ЕООД могат да Ви предоставят своя опит и знания чрез консултации по редица въпроси, свързани с:

  • Разработването и управление на проекти по европейски програми
  • Изготвяне на анализи, политики и стратегии
  • Ефективното и ефикасно планиране и управление на финансови и човешки ресурси
  • Проектно бюджетиране
  • Намиране на подходящ партньор
  • Създаване на стратегически партньорства

ПроАктив Тийм е член на БАКЕП

ПроАктив Тийм е пълноправен член на Българската Асоциация на Консултантите по Европейски Програми (БАКЕП). Това означава, че работим за пълноценното и ефективно усвояване на средствата от ЕС и постигането на устойчиво развитие.

Последвайте ни в социалните мрежи