Подготовка на европейски проекти

ПроАктив Тийм ЕООД разполага със значителен опит и предоставя високоотговорна и квалифицирана консултантска помощ при подготовката на проекти за финансиране от европейски програми или други финансови механизми:

  • Подкрепа при формулирането на идея за разработване на проект;
  • Консултации при избора на най-подходяща програма/схема, по която да кандидатствате за безвъзмездно финансиране със средства от европейски програми или други финансови източници;
  • Разяснения относно условията за кандидатстване по европейски програми;
  • Идентифициране на заинтересованите страни;
  • Изготвяне на пълна проектна документация за кандидатстване, включително идентифициране на нуждите, попълване на формуляри за кандидатстване, изготвяне на бюджети и финансови анализи и консултации в процеса на подготовката на проектните предложения;
  • Подкрепа при намирането на партньори;
  • Окомплектоване на цялата необходима документация при кандидатстване за финансиране на проекти;
  • Съдействие при изискване на допълнителна информация или документация по време на оценката на проектни предложения;
  • Съдействие при сключване на договори за финансиране на проекти.

ПроАктив Тийм е член на БАКЕП

ПроАктив Тийм е пълноправен член на Българската Асоциация на Консултантите по Европейски Програми (БАКЕП). Това означава, че работим за пълноценното и ефективно усвояване на средствата от ЕС и постигането на устойчиво развитие.

Последвайте ни в социалните мрежи