Специализирани обучения

„ПроАктив Тийм“ ЕООД предоставя специализирани обучения по европейски програми и семинари за общини, фирми, НПО и други организации. Нашите лектори са водещи специалисти в сферата на:

  • финансиране и управление на проекти
  • изготвяне на финансови анализи и бизнес планове
  • разработване на проекти за кандидатстване по европейски програми, включително формуляр за кандидатстване, бюджет и график на дейностите
  • подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки
  • мониторинг и отчитане на дейностите по европейски проекти
  • публично-частни партньорства и други

Обученията са с практическа насоченост и са предназначени както за бенефициенти по програми/схеми за предоставяне на безвъзмездна помощ, така и за желаещи да участват в процеса на подготовката и изпълнението на проекти. Нашите експерти ще Ви дадат възможност да придобиете важни умения за разработване, управление и отчитане на проекти.

ПроАктив Тийм е член на БАКЕП

ПроАктив Тийм е пълноправен член на Българската Асоциация на Консултантите по Европейски Програми (БАКЕП). Това означава, че работим за пълноценното и ефективно усвояване на средствата от ЕС и постигането на устойчиво развитие.

Последвайте ни в социалните мрежи