Управление на проекти

„ПроАктив Тийм“ ЕООД е неотменен партньор при изпълнение на европейски проекти, чрез:

  • Цялостното управление на проекти, финансирани от европейски програми и други финансови източници;
  • Подготовката на документация за обществени поръчки по европейски проекти
  • Изготвяне на доклади за напредък, искания за плащане, финансови отчети и др.
  • Изготвяне на пълна финансова и техническа документация
  • Осъществяване на ефективна комуникация с всички заинтересовани страни – участници в процеса на управление на проекти

„ПроАктив Тийм“ ЕООД разполага с висококвалифициран екип от експерти, с опит в подготовката и управление на проекти, финансирани от европейски програми и други източници.

ПроАктив Тийм е член на БАКЕП

ПроАктив Тийм е пълноправен член на Българската Асоциация на Консултантите по Европейски Програми (БАКЕП). Това означава, че работим за пълноценното и ефективно усвояване на средствата от ЕС и постигането на устойчиво развитие.

Последвайте ни в социалните мрежи